Vedení podvojného účetnictví
Rekonstrukce účetnictví
Zavedení účetnictví začínajícím společnostem
Vedení pomocných evidencí
Vedení evidence pro účely zákona o DPH
Zpracování přiznání k DPH
Zpracování souhrnného hlášení k DPH
Zpracování kontrolního hlášení
Roční závěrka zpracování mezd a personalistiky
Měsíční přehledy pro pojišťovny
Roční zúčtování daně zaměstnanců
Roční přehledy pro finanční úřad
Zpracování daňových přiznání - DPPO, DPFO, silniční daň
Zpracování knihy jízd
Účetní a daňové poradenství - osobně, telefonicky, emailem


Protože preferujeme individuální přístup ke klientům, lze jen těžko přesně vymezit cenu za položku (i když ani této možnosti se po dohodě nebráníme) a proto dáváme přednost měsíčnímu paušálu za všechny poskytované služby. Myslíme si, že tento způsob je nejprůhlednější a zákazník vždy dopředu ví, kolik bude platit. Výše paušálu se pohybuje od 500,- Kč měsíčně. Konkrétní výši paušálu stanovíme samozřejmě na základě dohody, přičemž první měsíc se spokojíme s minimálním paušálem a teprve po bližším seznámení se s rozsahem a obsahem účetnictví přistoupíme ke konečnému jednání o ceně. Nic z výše uvedeného však nemusí platit, pokud se dohodneme jinak.

Veškeré naše služby jsou kryty pojištěním profesní odpovědnosti za škodu.